Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I SA/Ol 760/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

określających wysokość podatku od nieruchomości tylko w odniesieniu do jednej z kilku nieruchomości posiadanych przez danego podatnika, w sytuacji, gdy w odniesieniu...
. W każdej z nich określił Spółdzielni Mieszkaniowej 'A.' w O. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od danej nieruchomości, wskazanej poprzez podanie...

I SA/Gl 1362/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-28

to jednak, że najemcy i dzierżawcy nie mogą zostać przez właściciela nieruchomości obciążeni obowiązkiem ponoszenia kosztów podatku śmieciowego. Najprostszym sposobem...
z tytułu podatku śmieciowego. Należność ta może zostać zwrócona właścicielowi nieruchomości w dwojaki sposób, a mianowicie jako element kalkulacyjny czynszu...

I SA/Gd 182/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

podatku od nieruchomości na 2020 r., wynika, że nieruchomość zabudowana, której Skarżący jest właścicielem położona jest w G. przy ul. [...], a więc znajduje się na terenie...
, kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości. W planie finansowym systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. uwzględniono także wydatki...

I SA/Po 962/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-20

z [...] stycznia 1985 r., podstawę wymiaru podatku od nieruchomości od lokali z [...] stycznia 1985 r., pisma z [...] września 2004 r. dotyczące stanu technicznego budynku...
. do [...] sierpnia 2016 r. w kwocie [...]zł za każdy miesiąc oraz od [...] września 2016 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że jeżeli właściciel nieruchomości...

I SA/Po 961/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-20

z [...] stycznia 1985 r., podstawę wymiaru podatku od nieruchomości od lokali z [...] stycznia 1985 r., pisma z [...] września 2004 r. dotyczące stanu technicznego budynku...
. do [...] sierpnia 2016 r. w kwocie [...]zł za każdy miesiąc oraz od [...] września 2016 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że jeżeli właściciel nieruchomości...

II SA/Gd 532/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-05

za gospodarowanie odpadami powinna być wzięta cała powierzchnia nieruchomości zgodnie z kryteriami podatku od nieruchomości, tj. 3.712,25 m2, co skutkowałoby znacznym wzrostem opłaty...
pojemników w odniesieniu do kryterium powierzchni nieruchomości niezamieszkałej i w konsekwencji uzależnienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

I SA/Łd 200/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-11

komunalnymi na nieruchomości położonej przy ul. A. 239 w S. w kwocie 14,00 zł miesięcznie od lipca 2013 r. i określiło tę opłatę od października 2013 r., W uzasadnieniu organ...
deklaracji w przedmiocie gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązku tego nie dopełnił także w październiku 2013 r., pomimo tego że rozpoczął na nieruchomości prowadzenie...

II SA/Gl 104/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-13

Gminy K. podatek od nieruchomości oraz inne podatki związane z prowadzoną w nich działalnością gospodarczą. Ponadto wszystkie budynki posiadają jeden wspólny zbiornik...
Odwoławczego w C. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...

II SA/Kr 197/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

w taki sam sposób. Zawiera się w tym m.in. zakaz przyznawania przywilejów w obciążeniach podatkami, czy opłatami, a takie mieszkańcy nieruchomości, które w części...
opłaty I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w następujących częściach: § 4 ust. 1 w zakresie słów: 'oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią...

I SA/Gd 181/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

. [...] dotyczącej wniosku o przyznanie prawa pomocy, w szczególności zawartej w aktach decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 r., wynika, że nieruchomość...
. w jego ocenie nieprawidłowego wskazania, że powierzchnię lokalu mieszkalnego ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
1   Następne >   +2   +5   +10   48