Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Go 102/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-07

zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 rok. Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny, że :, Spółka, w dniu 25 października 2010 roku złożyła wniosek...
[...] listopada 2009 roku wydanej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 rok., Jako podstawę żądania stwierdzenia...

V SA/Wa 2409/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

, a zbywca płaci od niej podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny. Organ stwierdził, iż przedmiotowa działka stanowi grunty orne i tylko w drobnej części nieużytki...
o charakterze nierolniczym o czy świadczy okoliczność, że zbywca opłaca od niej podatek od nieruchomości, nie zaś podatek rolny. Ponadto nieruchomości przyległe...

I GZ 488/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

2015 r., potwierdzenia opłat za energię elektryczną, internet, podatek od nieruchomości, wodę i przedszkole młodszej córki. Dodatkowo przedłożono: wniosek o wyjawienie...
maja 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 r. o sygn. akt III SA/Gl 1297/15 Wojewódzki...

I GZ 489/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

., potwierdzenia opłat za energię elektryczną, internet, podatek od nieruchomości, wodę i przedszkole młodszej córki. Dodatkowo przedłożono: wniosek o wyjawienie majątku...
2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. o sygn. akt III SA/Gl 1259/15 Wojewódzki Sąd...

I GZ 490/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

., potwierdzenia opłat za energię elektryczną, internet, podatek od nieruchomości, wodę i przedszkole młodszej córki. Dodatkowo przedłożono: wniosek o wyjawienie majątku...
2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 r. o sygn. akt III SA/Gl 1296/15 Wojewódzki Sąd...

I GZ 492/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

., potwierdzenia opłat za energię elektryczną, internet, podatek od nieruchomości, wodę i przedszkole młodszej córki. Dodatkowo przedłożono: wniosek o wyjawienie majątku z dnia 8...
2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2016 r. o sygn. akt III SA/Gl 1308/15 Wojewódzki Sąd...

I GZ 491/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

., potwierdzenia opłat za energię elektryczną, internet, podatek od nieruchomości, wodę i przedszkole młodszej córki. Dodatkowo przedłożono: wniosek o wyjawienie majątku z dnia 8 lipca...
2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2016 r. o sygn. akt III SA/Gl 1309/15 Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 2192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

(np. ustawa o podatku dochodowym, ustawa o podatku od nieruchomości). W niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca., Podniósł, że art. 255 Ordynacji podatkowej...
nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] października 2013 r. nr [...] określającej kwotę podatku od towarów i usług., Przedmiotowa decyzja zapadła...

III SA 1668/93 - Wyrok NSA z 1994-07-20

jest skarżąca spółka, która była importerem samochodów - obowiązek uiszczenia podatków: obrotowego, dochodowego, rolnego, od płac, od nieruchomości i lokalnych, opłaty skarbowej...
1. Podatek obrotowy od towarów sprowadzonych i nadesłanych z zagranicy jest innym jakościowo świadczeniem publiczno-prawnym niż cło i nie może być uważany za opłatę...

III SA/Gd 258/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-23

(prąd, woda, podatek od nieruchomości, czynsz najmu etc.), koszty wynagrodzenia dla pracowników, koszty należności publiczno-prawnych (ZUS przedsiębiorcy, koszty umów...
związane z lokalem (prąd, woda, podatek od nieruchomości, czynsz najmu etc.), koszty wynagrodzenia dla pracowników, koszty należności publiczno-prawnych, ZUS przedsiębiorcy...
1   Następne >   +2   +5   11