Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

I SA/Sz 665/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-16

[...] Spółki z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003r. o d d a l a skargę...
. deklaracji na podatek od nieruchomości za 2003 rok zadeklarowała podatek w kwocie [...]zł., Dnia 24 września 2003r. Spółka skorygowała powyższą deklarację, wykazując brak...

I SA/Rz 866/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-22

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008r. - oddala...
skargę- Wójt Gminy K. decyzją nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2008 r. działając na podstawie art. 207 § 1...

I SA/Łd 422/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-13

z o.o. z siedzibą w K. na interpretację Wójta Gminy D. z dnia [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 30...
gruntowe., Strona we wniosku zajęła stanowisko, że w stanie obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017r. za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w postaci...

I SA/Sz 848/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-09-05

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości na 2006r. 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), Wójt Gminy odmówił J. S. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2006...

I SA/Łd 743/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-05

. z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] 2021 r...
w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 1 570,00 zł., Przedstawiając stan faktyczny sprawy organ odwoławczy wskazał, że w dniu 7 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy M...

I SA/Bk 414/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

[...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę I. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, 1. Wnioskiem z dnia [...] marca...
Administracyjnego, które przypisują zmianie definicji obiektu budowlanego z 2015 r. istotne znaczenie w zakresie sposobu opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń...

I SA/Lu 889/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-21

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
: 'organ I instancji', z dnia [...] maja 2017 r., w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2014 r. w kwocie 40.105 zł, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję...

II FSK 3999/13 - Wyrok NSA z 2016-06-01

. o nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
WSA w Rzeszowie podał, że w złożonej deklaracji w podatku od nieruchomości na 2008 r. spółka zadeklarowała łączną kwotę podatku w wysokości 41.750 zł. Wyjaśniła, że linia...

I SA/Lu 446/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
. w przedmiocie określenia firma A wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r., W uzasadnieniu powyższej decyzji przedstawiony został...

II SA/Gd 867/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

podatku od nieruchomości, która według nich była odpowiedzią na podanie. Opisują sposób zagospodarowania działki oraz wskazują na ponoszone opłaty za nieruchomość oraz wywóz...
opłaty podatku od nieruchomości wynikają z innych przepisów i nie mogą być podstawą do legalizacji samowoli budowlanej., E. i J. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100