Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

I SA/Bd 621/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 postanowił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych I SA/Bd 621/09, UZASADNIENIE...
. Jako majątek wskazał dom, 70 arów nieruchomości rolnej oraz samochód ciężarowy o wartości 14000 zł. Zainteresowany w motywach wniosku wskazał na zaległości podatkowe...