Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

V SA/Wa 1732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych...
za który płaci 400 zł łącznie z opłatami związanymi z jego eksploatacją, nie posiada nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. W rubryce nr 10 wniosku...

II SA 669/91 - Wyrok NSA z 1991-09-20

/. Przepisy te następnie zostały wprowadzone do kodeksu cywilnego., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości...
rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych /Dz.U. 1983 r. nr 19 poz. 86 - zmiana Dz.U. 1988 r. nr 10 poz. 73 i nr 29...

II SA/Rz 333/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-06

gospodarstwo wymagające jego fizycznej obecności. Lokal mieszkalny w P. wykorzystuje okazjonalnie i wbrew twierdzeniu organu, z podatków rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w L...
, rozliczeń podatkowych, korzystania z opieki zdrowotnej, dojazdów i opłacania rachunków za położone P. mieszkanie i nieruchomość w C., należy podkreślić, że powołany wyżej art...

II SA/Wa 1848/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

nie jest właścicielem lub współwłaścicielem żadnego pojazdu oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatków lokalnych na terenie miasta [...], wyciągi z rachunku bankowego w C...
), zaś w 2013 r. nie wykazał żadnego dochodu. Nie posiadał także nieruchomości, ani żadnych innych źródeł zarobkowania. Z analizy materiału dowodowego, dokonanej w dacie...