Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 1153/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

. 199 z aprobującą glosą P. Kucharskiego)., Aby mieć przymiot strony, należy wykazać interes prawny w danym postępowaniu lub w żądaniu dokonania czynności przez organ...
stanie faktycznym i w odniesieniu do określonego podmiotu możliwości wydania określonej decyzji lub podjęcia czynności (wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 marca 2001 r., sygn...