Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 1775/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

w kwocie [...] zł, którą uzyskał z czynności cywilnoprawnej dokonanej na podstawie umowy z dnia [...] grudnia 2002 r. - tj. sprzedaży na rzecz K. B. [...] sztuk akcji...
z bronią, a organ nie musi w takich przypadkach podejmować żadnych dodatkowych czynności potwierdzających istnienie zagrożenia, o którym mowa w przepisie art. 15 ust. 1...