Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Sz 446/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-27

z dnia [...]r. D. O. wyraźnie przyznaje, że podjęła pracę w dniu [...]r. w Sp. z o.o. 'O.', podaje ustalone wynagrodzenie oraz czynności, które w ramach pracy wykonywała...
jej prawach oraz w oparciu o analizę protokołów z dokonanych czynności procesowych oraz informacji organu I instancji z dnia [...]r. doszedł do wniosku, że cudzoziemka miała...