Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 766/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

charakter incydentalny i polegać miała na pilnowaniu pracownicy sklepu i utargu, a miała związek z czasową niezdolnością do tych czynności kuzynki, do której należy sklep...
, z tytułu której płaci zryczałtowany podatek, natomiast w dniu zatrzymania w kiosku z odzieżą na [...], nie pracował zarobkowo a pomagał swojej rodzinie. Pomoc miała...