Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 446/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-27

z dnia [...]r. D. O. wyraźnie przyznaje, że podjęła pracę w dniu [...]r. w Sp. z o.o. 'O.', podaje ustalone wynagrodzenie oraz czynności, które w ramach pracy wykonywała...
jej prawach oraz w oparciu o analizę protokołów z dokonanych czynności procesowych oraz informacji organu I instancji z dnia [...]r. doszedł do wniosku, że cudzoziemka miała...

V SA/Wa 2428/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

i rozpatrzyły cały materiał dowodowy przeprowadzając konieczne czynności wyjaśniające i ustosunkowując się do dokonanych na ich skutek ustaleń. Wyjaśnić również należy, iż zasada...
podatki i składki ZUS nie mogą zadecydować, że prowadzona działalność jest korzystna dla gospodarki narodowej, ponieważ tego typu wydatki są nierozłącznie związane...

IV SA/Wa 638/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

przez władze [...] Klubu Sportowego, stosownie do którego zainteresowany w okresie od dnia [...].02.2013 r. do dnia [...].03.2013 r. nie wykonywał czynności określnych...
skarbowego o niezaleganiu przez cudzoziemca w podatkach. Z akt wynika, iż w dniu [...].10.2012 r [...] Klub Sportowy wystąpił do Wojewody [...] z wnioskiem o wydanie zezwolenia...

III SA/Kr 766/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

charakter incydentalny i polegać miała na pilnowaniu pracownicy sklepu i utargu, a miała związek z czasową niezdolnością do tych czynności kuzynki, do której należy sklep...
, z tytułu której płaci zryczałtowany podatek, natomiast w dniu zatrzymania w kiosku z odzieżą na [...], nie pracował zarobkowo a pomagał swojej rodzinie. Pomoc miała...

III SA/Gd 740/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-19

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Ustalenie zatem interesu prawnego sprowadza...
warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88i, lub bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych. Nielegalne...