Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2233/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

czynności, które nie są przedmiotem działalności gospodarczej Skarżącego;, c) art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez błędną interpretację, że sam...
' ) poprzez błędne uznanie, że C. S.A. jest podmiotem zobowiązanym do wykonania nakazanych w Decyzji czynności w zakresie zmiany treści znajdujących się na opakowaniu piwa...