Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

argumentował organ odwoławczy, iż podnoszona kwestia mniejszych przychodów z czynności weterynaryjnych nie może mieć przełożenia na zaistnienie przesłanki interesu publicznego...
przez nią mniejszych przychodów z czynności weterynaryjnych, sprzedażą środków trwałych, w postaci dwóch posiadanych przez Spółkę nieruchomości, przyznaniem Spółce ulgi...

II SA/Bd 41/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

. Sama treść art. 3 pkt 8 O.p. nie jest wystarczającą przesłanką dla dokonania tego rodzaju czynności. W konsekwencji, nie będzie miał zastosowania Dział III O.p....
. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265). ...