Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

V SA/Wa 2428/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

i rozpatrzyły cały materiał dowodowy przeprowadzając konieczne czynności wyjaśniające i ustosunkowując się do dokonanych na ich skutek ustaleń. Wyjaśnić również należy, iż zasada...
podatki i składki ZUS nie mogą zadecydować, że prowadzona działalność jest korzystna dla gospodarki narodowej, ponieważ tego typu wydatki są nierozłącznie związane...

IV SA/Wa 638/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

przez władze [...] Klubu Sportowego, stosownie do którego zainteresowany w okresie od dnia [...].02.2013 r. do dnia [...].03.2013 r. nie wykonywał czynności określnych...
skarbowego o niezaleganiu przez cudzoziemca w podatkach. Z akt wynika, iż w dniu [...].10.2012 r [...] Klub Sportowy wystąpił do Wojewody [...] z wnioskiem o wydanie zezwolenia...