Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

I OSK 1315/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

. Organ I instancji wykazał bowiem, że zawieszenie w obowiązkach służbowych skarżącego, poprzez blokadę etatu związaną z odsunięciem od wykonywania czynności służbowych...
Celnej w P. nie działał w sprawie pochopnie, bowiem dopiero po 17 miesiącach zawieszenia skarżącego w czynnościach służbowych wydał skarżoną decyzję, nie mając...