Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1393/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargi kasacyjne, 2) odstępuje od wzajemnego zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE 1.1 Wyrokiem...
interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 maja 2016 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. 1.2...

II FSK 3272/17 - Wyrok NSA z 2019-10-08

. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
. - dalej K.c.). Transakcja została zawarta w formie aktu notarialnego i notariusz pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyniku nabycia powstała wartość firmy...

III SA/Wa 1808/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

indywidualnej Ministra Rozwoju i Finansów [dalej 'organ'] z dnia 2 lutego 2017 r., nr PS1.841.29.2016, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona zmiana...
22 maja 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych [dalej 'PCC...

II FSK 947/18 - Wyrok NSA z 2020-08-25

podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz D. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 120...
w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., 1.2. Sąd I instancji wskazał, że skarżąca wystąpiła do organu o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiając stan...

III SA/Wa 637/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-08

I.M. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
Skarbowej (dalej jako: 'Dyrektor KIS') w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przysądzenia nieruchomości w zamian...

III SA/Wa 1807/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Rozwoju i Finansów [dalej 'organ'] z 2 lutego 2017 r., nr PS1.841.28.2016, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona zmiana interpretacji została wydana...
. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych [dalej 'PCC'] podwyższenia...

III SA/Wa 2209/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-25

w Z. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. nr PS1.841.8.2017 w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1...
Skarbowej w Katowicach (działającego w imieniu Ministra Finansów) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 1005/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

. nr IPPB2/4514-157/15-2/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2016 r. o sygn. III SA/Wa 2740/15 Wojewódzki Sąd...
oraz art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 223 ze zm., dalej: u.p.c.c....

II FSK 2444/17 - Wyrok NSA z 2018-10-11

Finansów - z upoważnienia, którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych uchylił zaskarżoną...
umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm., dalej...

II FSK 3984/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. N. na rzecz Dyrektora Krajowej Informacji...
') z dnia 7 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (Centralna...
1   Następne >   +2   +5   +10   30