Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SA/Kr 602/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-27

podatkowej w zakresie uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy strona takiego obowiązku nie miała, a także w sytuacji, gdy od zawarcia umowy upłynęło...
o jego ustanowieniu. Fakt ten, poza wszystkimi dotychczas podnoszonymi argumentami, jest o tyle istotny, że wpływa na ważność samej czynności prawnej dokonanej...

I SA/Gl 1640/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-06

sposób (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych), niż przychody z tytułu działalności gospodarczej czy z umowy o pracę. F, Ponadto w toku postępowania...
. Do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało zatem zobowiązanej 21 lat czynności zawodowej. Daje to, w ocenie ZUS, podstawę do przypuszczenia, że skarżąca będzie jeszcze aktywna...

I SA/Gd 1419/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem przedmiotu hipoteki, podatku spadkowego od odziedziczonej nieruchomości albo podatku dochodowego z tytułu najmu...
spłaty tych należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik., Od 1 stycznia 2003 r...

I SA/Gl 1246/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

zobowiązania podatkowego - stosowanie tej instytucji nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych...
dokonanego przez organ I instancji., Podniósł, że podejmował następujące czynności zmierzające do odzyskania należności z tytułu składek: doręczając odpisy tytułów...

I SA/Kr 691/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-28

, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej, ponadto podlega też przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...
także zobowiązania pieniężne z tytułu podatków w wysokości 6.000 zł z miesięczną ratą wynoszącą 200 zł. Jest właścicielem samochodu marki [...] z 1999 r., lokalu mieszkalnego...

I SA/Gl 228/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

, gdyż stosowanie tej instytucji nie jest zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem...
o odmowie umorzenia należności, skarżąca została poinformowana o możliwości spłaty zadłużenia np. w formie układu ratalnego, to jednak nie podjęła żadnych czynności...

I SA/Op 553/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-26

podatkowego - stosowanie tej instytucji nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem...
czynności nie przyniosły wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od zobowiązanego, a egzekucja z nieruchomości jest na etapie opisu i oszacowania., Ponadto organ podkreślił...

I SA/Op 202/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-07

nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem przedmiotu hipoteki, podatku...
aktu lub czynności., W rozpatrywanej sprawie rozstrzygnięcie sprowadza między innymi się do oceny istnienia należności z tytułu składek, których dotyczył wniosek skarżącego...

I SA/Kr 701/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-27

nie deklarował czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych., Odnosząc się do powyższych ustaleń organ podał, że nie zachodzą przesłanki...
listopada 2012 r. poinformował, że skarżący nie figuruje w bazie lokalnej jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu. W wyniku podjętych czynności w Miejskim Ośrodku Pomocy...

I SA/Ol 831/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-09

. podał, że strona nie figuruje w jego ewidencji z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnych, czynności opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn w 2012r...
, zdrowotne i fundusz pracy, własnych, jak też w części finansowanej przez płatnika, zakresem kognicji, czyli czynności procesowych prowadzonych dla ustalenia stanu faktycznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20