Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II FZ 473/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie P. L. S.-G. Sp. z o. o. z siedzibą w G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 937/09 w zakresie kosztów postępowania zażaleniowego w sprawie ze skargi P. L. S.-G. Sp. z o. o. z siedzibą w G. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie lotniczej postanawia oddalić zażalenie