Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 494/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-23

dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych, natomiast obowiązek udziału w dopłacie jest związany z prowadzeniem działalności...
nie podjęcie jakichkolwiek czynności niezbędnych do dokładnego ustalenia wysokości przychodu osiągniętego przez Skarżącą w roku 2006, brak zebrania jakiegokolwiek materiału...

VI SA/Wa 1930/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

jest wyłącznie osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, która żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
prolongacyjną. Zgodnie natomiast z art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny...

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

skarg: 1. S. w [...], 2. E. S.A. z siedzibą w [...], 3. A. S.A. z siedzibą w [...], 4. E. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 5. C.S.A. z siedzibą w [...], 6. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 7. I. S.A. z siedzibą w [...], 8. S. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 9. T. sp. z o.o. z siedzibą [...], 10. P. z siedzibą w [...], 11. E. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 12. U. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 13. V. S.A. z siedzibą w [...], 14. T. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 15. T. sp. z o.o. z siedzibą w [...] ...