Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II FW 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

czynności cywilnoprawnej polegającej na poniesieniu kosztów na adaptację dźwigu towarowo-osobowego. Wskazano, że w tym konkretnym przypadku organ podatkowy I instancji...
. Nr 8, poz.60 ze zm., dalej Ord.pod.) oraz art. 7 ust.2 pkt 4 oraz art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz...