Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Kr 10/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

skarżącej nie powinien wywołać takiego postępowania, a jedynie zobligować organ do przeprowadzenia czynności sprawdzających. Także szczegółowa analiza materiału dowodowego...
, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności...

I SA/Bd 561/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-19

w podatku dochodowym (co stanowiło de facto pominięcie skutków ważnych i prawnie skutecznych czynności prawnych) wyłącznie na podstawie art. 199a § 1 O.p. Zdaniem...
, na który składa się cały ciąg czynności i zdarzeń cywilnoprawnych. Błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie ww. przepisu doprowadziły do bezpodstawnego uznania...

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-26

w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. A Sp. z o.o. wniosła skargę na czynność...
przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego...

II GSK 100/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

do towarów znajdujących się pod dozorem celnym., Natomiast według art. 4 pkt 14 WKC 'kontrola celna' oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu...
podobnych czynności., Ogólny zakres uprawnień kontrolnych organów celnych określa art. 13 WKC, którego ust. 1 stanowi, że zgodnie z warunkami określonymi obowiązującymi...