Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA/Wa 2962/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

do dokonywania czynności prawnych i faktycznych przez Przewodniczącego KIE Prezesa Rady Ministrów D. T. w dniu [...] stycznia 2008r (k. 14 i 15 akt adm.) w myśl art. 9 pkt 2 ustawy...
ich dwustronne umowy cywilnoprawne. Umowy te podpisane przed 1 maja 2004r, a więc w okresie kiedy beneficjent wiedział wprost, że ma preferencje podatkowe w podatku VAT...