Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

V SA/Wa 562/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-25

, nie przedłożyła również jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzałyby bezskuteczność podejmowanych przez nią czynności zmierzających do wyegzekwowania odszkodowania...
prawa w stosunku do aktów i czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne...