Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 1455/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

trwałości decyzji administracyjnych, wątpliwości w zakresie zebranych dowodów czy podejmowanych czynności procesowych należy ocenić na korzyść ostatecznych decyzji a nie strony...
; Z jednej strony wskazywano, że o charakterze tym przesądzają zapisy w ewidencji gruntów a z drugiej że decydują kryteria cywilnoprawne z kodeksu cywilnego i §1 rozporządzenia...