Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-11-18

i wystarczający akt administracyjny pozwalający na dokonanie czynności cywilnoprawnych w stosunku do znacjonalizowanej nieruchomości, które powodowałyby, że skutek prawny...
. 28 k.p.a. skarżący wskazali, że bezprzedmiotowość postępowania należy wiązać z faktem, że L.E. nabywając spadek w 2008 r. nie była legitymowana do czynności...

I OSK 389/16 - Wyrok NSA z 2017-12-13

na podstawie wskazanych przez wnioskodawcę dokumentów nie może domniemywać zaistnienia czynności cywilnoprawnych nabycia przez S.J.K.udziałów od pozostałych udziałowców...
postępowanie albo, kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Interes prawny w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej...