Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

III SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-08

Społecznej z dnia [...]marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością odwołania od decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków...
. 926 z późn. zm.) umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych. Pismo skarżącego wpłynęło w dniu [...] stycznia 2004 r. do Wydziału Polityki...

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

infrastruktury, a czynnościami przedsiębiorcy w kierunku podjęcia aktywności na terenie strefy, czy przedstawienia planu zagospodarowania nieruchomości. W jego ocenie...
- do [...] grudnia 2003r. nie podjął nawet żadnych czynności faktyczno - prawnych na nabytej w strefie nieruchomości zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej...