Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

II GSK 1076/19 - Wyrok NSA z 2019-11-21

się na orzecznictwo sądów, autor skargi kasacyjnej wskazał również, że upływ ustawowego, materialnoprawnego terminu na dokonanie relewantnej prawnie czynności nie może stanowić...
, organ prowadził postępowanie w sprawie wszczętej wnioskiem skarżącego, wykonując opisane czynności zmierzające do merytorycznej oceny zasadności tego wniosku. W takiej...