Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

czynności zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, poprzez brak wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego w sprawie, podczas gdy stan sprawy...
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

nie przeprowadzenie stosownego postępowania dowodowego, z uwagi na ograniczenie czynności ze strony organu do materiału przedłożonego przez Spółkę, podczas gdy obowiązek...
funkcjonowanie firmy przysporzy korzyści dla budżetu w postaci podatku od nieruchomości oraz podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez stronę, Powołując...