Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I SA/Kr 194/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-26

podatku od czynności cywilnoprawnych, - skargę oddala - Wnioskiem z dnia 11 lipca 2013 r., uzupełnionym w dniu 26 września 2013 r. M. Sp. z o.o. w K. zwróciła...
się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., Spółka wskazała, że posiada siedzibę...

I SA/Op 67/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-20

interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) - dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki z ograniczoną...
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki II, udziały Spółki I same w sobie nie będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, iż samo objęcie udziałów...

I SA/Gd 990/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-13

z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 maja 2016 r. ,nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Spółka 'A' Sp...
na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych., • Określona w akcie przekształcenia (uchwale zgromadzenia wspólników wnioskodawcy oraz umowie...

I SA/Gl 949/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-08

w K. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając...
we wniosku z dnia 28 grudnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...

I SA/Gl 1054/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytową...

I SA/Gl 1041/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-24

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia...
przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości nominalnej...

I SA/Gl 1055/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b §...
prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną - jest nieprawidłowe...

II FSK 2452/14 - Wyrok NSA z 2016-09-20

indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r. Nr IPPBII/436-191/13/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie...
o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka wskazała, że posiada siedzibę...

I SA/Go 158/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...
(wartość majątku) uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce kapitałowej jako kapitał zakładowy. Do spółki jawnej zostanie wniesiona wartość...

II FSK 2241/15 - Wyrok NSA z 2017-09-28

z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. nr IPPB2/436-682/13-3/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. II FSK 2241/15...
. z o.o. z siedzibą w Warszawie interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r., w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   +10   100