Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 1216/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

. w obiekcie przy ul. [..]w G. (nadania aktu założycielskiego), ale w ocenie Ministra do założenia takiej szkoły powinno było dojść. Wskazuje na to pośrednio ciąg czynności...
przez Ministra należy uznać za bezzasadne., Za niezrozumiałe uznać należy także twierdzenia Ministra o pośrednim ciągu czynności i działań podejmowanych przez władze Gminy...