Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA 2135/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-18

. o gospodarce nieruchomościami, naruszył przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r...

I SA/Wa 139/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-12

nieruchomości o kwoty związane z podatkiem VAT, taksą notarialną i opłatą od czynności cywilno-prawnych. Ponadto w dniu 15 kwietnia 2009 r. spółka wniosła o powiększenie...
podatkowym nie są przedmiotem niniejszego postępowania odszkodowawczego. Brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia w kwocie odszkodowania podatku VAT, podatku od czynności...

I SA/Wa 806/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

, bowiem przyjęto w nim cenę [...] zł/m2 w przypadku, kiedy Urząd Skarbowy do oszacowania podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie/sprzedaży nieruchomości...
czynności ponownej wyceny oraz opłatę [...] za wcześniejszą spłatę kredytu. Wniosła o takie zabezpieczenie jej interesów, aby w przypadku postawienia przez bank kredytu...

I SA/Wa 325/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-18

, opłaty za wypisy i opłaty od czynności cywilnoprawnych., W okresie od dnia 01.04.2008r. do dnia 11.05.2008r. z możliwości tej mogli skorzystać wszyscy...
w sposób niebudzący wątpliwości poinformowani, że faktycznie notariuszowi należało uiścić zarówno opłatę notarialną, podatek VAT, opłatę od czynności cywilno prawnych...

I SA/Wa 532/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-13

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd...
jest przepisów prawnych , które mogłyby stanowić dla organu administracji podstawę prawną do podjęcia czynności , które mogłyby cofnąć , znieść lub odwrócić skutki prawne wywołane...

I SA/Wa 1453/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-07

dowodzi, że nieruchomość położona w K., stanowiąca działkę nr [...] nie została wywłaszczona przez Skarb Państwa a została nabyta przezeń w drodze czynności prawnej...
cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego w dniu [...] grudnia 1976 r. przy czym - jak wynikało to ze zgromadzonego przez organ I instancji materiału dowodowego...

I SA/Wa 703/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-12

gminie w drodze czynności cywilnoprawnej. Wcześniej, w odwołaniu z dnia 31 października 2002 r., podnosił kwestię 'zadośćuczynienia za odebranie (...) własności...
całość z resztą nieruchomości nr [...] nabytej od poprzedników prawnych, za który skarżący opłaca podatek i na którym utrzymywany jest trawnik, podobnie jak na pozostałej...

I SA/Wa 2077/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-13

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie strony wiąże...
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny lub obowiązek wyznaczają normy prawa...

I SA/Wa 340/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

. 1270 ze zm.) i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia...
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80...

I SA/Wa 900/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

(prywatnego), która ma swe źródło w czynności cywilnoprawnej (w niniejszej sprawie umowie najmu), natomiast 'władanie' jest pojęciem szeroko rozumianego prawa...
na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może być traktowane jako władanie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 dekretu wypowiadał się również wielokrotnie sąd administracyjny...
1   Następne >   2