Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 767/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

nr [...] świadczenie pieniężne na podstawie art. 46 ust. 4 z tym, że przy dokonywaniu materialno - technicznej czynności wypłaty tego świadczenia odliczono kwotę wypłaconego wcześniej...
orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Stosownie do treści art...

II SA/Wa 1351/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

jest rozstrzygnięcie kwestii, kiedy nabył prawo do pomocy finansowej i z jaką czynnością prawną powstał po stronie organu obowiązek jej realizacji. Wskutek sporządzonej umowy...
innymi ok. 22 m2 powierzchni pokoi. Z decyzji wymiarowej nr [...] na podatek od nieruchomości za 2018 r. jednoznacznie wynika wielkość powierzchni mieszkalnej i ich części...