Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SAB/Bd 34/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-09-25

jednoznacznego potwierdzenia, że łącząca go ze spółką 'umowa powołanie' była formą zatrudnienia podlegającą kodeksowi pracy. Zażądał również doprowadzenia przez czynności...
. Skarżący wniósł do Głównego Inspektoratu Pracy w W. skargę na czynności inspektora pracy, która została przekazana ją zgodnie z właściwością Okręgowemu Inspektorowi...

I OSK 500/17 - Wyrok NSA z 2017-09-29

postanowień, którego, sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich...
lub czynności ale także w aktach lub czynnościach je poprzedzających, jeżeli tylko były one podjęte w granicach danej sprawy. Przepis ten dotyczy jedynie orzeczeń uwzględniających...