Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

I OSK 792/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

były objęte aktami własności ziemi, jak również przedmiotem czynności cywilnoprawnych, czy też zobowiązań podatkowych, również rodzaj użytków gruntowych na obu działkach...
., W uzasadnieniu organ przedstawił przebieg postępowania, czynności podjęte przez organ I instancji i przyjął za własne dotychczasowe ustalenia stanu faktycznego...