Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 917/05 - Wyrok NSA z 2006-06-22

stanowiła natomiast, co dokładnie Sąd opisał w uzasadnieniu wyroku, ocena następstw podatkowych określonych czynności cywilnoprawnych dokonanych przez trzech uczestników obrotu...
, uznał, że odwołanie czy zmiana czynności wywołujących skutki podatkowe przez próbę zmiany istoty stosunku prawnego z bezpośredniej sprzedaży między podmiotami na sprzedaż...

I FSK 986/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

do ustanowionego pełnomocnika do doręczeń, pełnomocnik nie uczestniczył także w czynnościach postępowania. Jednocześnie podkreśliła, iż oprócz pełnomocnictwa złożonego...
nie można uznać za nowe dowody dla niniejszej sprawy., Odnosząc się przesłanki określonej w art. 240 § 1 pkt 4 O.p. wyjaśnił, iż w dniu podjęcia czynności kontrolnych w Spółce - A.B....