Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 434/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

przez niego czynności., Kolejną jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 885) jest zespół parków krajobrazowych (art. 106 u.o.p....
tego celu i niezależnej od czynności podejmowanych przez te jednostki. Dlaczego zatem miałyby uczestniczyć w kosztach takiej działalności, wywołującej przypadkowo skutki...