Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Łd 618/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-19

zaskarżonej czynności w całości oraz o uznanie obowiązku wypłaty przez organ na rzecz skarżącej świadczeń we właściwej kwocie i za właściwy okres, zgodnie z wnioskiem...
ochrony miejsc pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżonej czynności nie można zakwalifikować jako czynności materialno-technicznej, o której mowa...