Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

III SA/Wa 3302/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

sprzedaży notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych stosując zwolnienie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - dalej 'Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r.'. Podatek od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Strony...

I SA/Po 386/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki...
2017 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego P. - Wilda z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł...

I SA/Kr 1862/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-19

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28.073,00 zł z tytułu powołania...
Pierwszego Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie wymiarowe dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku...

I SA/Rz 489/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę - Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją...
., zwanej dalej Spółką, stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 146.692,50 zł., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w dniu 31 grudnia...

I SA/Rz 359/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-10

dotyczyło opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
. Wnioskodawcy powołali się na przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług wkładów niepieniężnych...

III SA/Wa 24/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

z siedzibą w B.) wnioskiem z 28 stycznia 2010 r. wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 81.040,50 zł, pobranym przez płatnika...
ze zm.) - dalej: 'Dyrektywa 69/335' oraz art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia...

I SA/Go 339/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-29

. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
organu I instancji z dnia [...] marca 2016r.m w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W rozpoznawanej sprawie, wystąpił ustalony...

I SA/Kr 1520/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-17

. z dnia 9 września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Spółka M. Sp. j. w M. (dalej...
. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.; dalej: u.p.c.c.)., Zdaniem Spółki, skoro w wyniku...

I SA/Po 180/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-12

[...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę /-/ R. Wiatrowski /-/W. Zygmont /-/ J. Ruszyński W dniu...
[...]. .2002r. złożyła w Urzędzie Skarbowym w W. deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1, w której zadeklarowała należny podatek od czynności...

I SA/Kr 115/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-13

z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby...
dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku z powołaniem się przez H.B. na umowę depozytu nieprawidłowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100