Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ke 226/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-27

ze skargi G. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: 1. odrzucić skargę; 2...
Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] 2014 r., w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych nie podpisując jej i nie składając pełnomocnictwa., W związku...

I SA/Ke 226/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-30

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: p o s t a n a w i a 1. zwolnić stronę skarżącą z obowiązku uiszczenia części każdorazowej...
od czynności cywilnoprawnych zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W dniu 20 kwietnia 2015 r. (data nadania) pełnomocnik...

III SA/Wa 3208/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-12

. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za sierpień 2010r. postanawia odrzucić skargę Skarżąca G. Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. zarządzeniem...

III SA/Wa 3207/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010r. postanawia odrzucić skargę Skarżąca G. Sp. z o.o. pismem z 3 lutego 2017 r. została wezwana...

I SA/Gl 892/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od gier w kwestii wniosku...

III SA/Wa 3205/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-10

nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2010 r. postanawia odrzucić skargę G. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. (dalej - skarżąca) wniosła skargę na decyzję Dyrektora...
Izby Celnej w W. z [...] sierpnia 2016 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2010 r., W skardze skarżąca zawarła wniosek...

III SA/Wa 3206/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-10

nadpłaty w podatku od gier za maj 2010 r. postanawia odrzucić skargę G. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. (dalej - skarżąca) wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby...
Celnej w W. z [...] września 2016 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za maj 2010 r., W skardze skarżąca zawarła wniosek o przyznanie prawa...

I SA/Lu 627/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-22

[...] nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za listopad 2010 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I z dnia [...] pełnomocnik...

I SA/Ol 359/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-28

czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że m. in. skarga kasacyjna od której mimo wezwania...
23.05.2017r. W wyznaczonym, 7-dniowym terminie do dokonania czynności, który upłynął w dniu 30 maja 2017r. należny wpis nie został uiszczony., Wobec powyższego Wojewódzki...

I SA/Ol 363/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-28

administracyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata...
odrzucenia skargi kasacyjnej. Powyższe pismo zostało odebrane przez pełnomocnika skarżącej w dniu 23.05.2017r. W wyznaczonym, 7-dniowym terminie do dokonania czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100