Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 1949/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-21

na układ 2000-strefa 7 programem Geonet - Unitrans, lecz czynności tyczenia granic, albowiem to one wraz z granicami na mapie ewidencyjnej są podstawą do dokonania...
przeliczeń i zastosowania w/w programu. W tych czynnościach strony nie brały udziału. Czynności dokonane przez geodetę 21 maja 2010 r. bez udziału stron miały fundamentalne...

V SA/Wa 1599/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszeń prawa w stosunku do aktów i czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy...
koniecznymi dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. z wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie lub wykonywaniem innych zwykłych czynności związanych z prowadzeniem takiej...

VI SA/Wa 499/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

drogowego. W ramach zleconych czynności geodeta wykonał pomiary zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany, wyliczając w (m2) powierzchnię pasa drogowego zajętego przez rzut...
. o planowanych na dzień [...] grudnia 2017 r. oględzinach działek gruntu [...] w [...], a przez to uniemożliwiono skarżącemu udziału w tych czynnościach, a także poprzez...

V SA/Wa 4693/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-21

., str. 224). W tym celu Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszeń prawa w stosunku do aktów i czynności wydanych lub podjętych we wszystkich...
. ponoszą wydatki w wysokości ok. 600,00 zł na: podatek za grunt i budynki mieszkalne, usługi telekomunikacyjne plus internet ok. 50,00 zł, gaz ok. 30,00 zł, energię...

V SA/Wa 1140/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga...
jako podatnik podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, dowód rejestracyjny przyczepy (stanowi własność innej osoby niż skarżący)., Decyzją z ... stycznia 2012r. Generalny...

V SA/Wa 985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

do aktów i czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do końcowego...
, który w sprawie nie miał zastosowania. Wyjaśnić bowiem trzeba, że przepisy te stosuje się tylko do należności cywilnoprawnych, natomiast przedmiotowe należności są niepodatkowymi...

V SA/Wa 4333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-14

, Warszawa 1996 r., str. 224). W tym celu Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszeń prawa w stosunku do aktów i czynności wydanych lub podjętych...
Dyrektora art. 55-57 u.f.p., które w sprawie nie miały zastosowania. Wyjaśnić bowiem trzeba, że przepisy te stosuje się tylko do należności cywilnoprawnych, natomiast...