Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi 'A' z siedzibą w S. na interpretację Burmistrza Miasta z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego - postanawia - 1. odrzucić skargę kasacyjną 2. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych).

I SA/Bk 821/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-10-05

Sprawa ze skargi B. K. na decyzję Burmistrza D. z dnia [...] lipca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

I SA/Bk 821/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-31

Sprawa ze skargi B. K. na decyzję Burmistrza D. z dnia [...] lipca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

I SA/Bd 632/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-28

Sprawa ze skargi Z. H. na decyzję Burmistrza B. K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r. postanawia: odrzucić skargę

I SA/Bk 821/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-10-27

Zażalenie B. K. na postanowienie z dnia 5 października 2016 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej sprawy ze skargi B. K. na decyzję Burmistrza D. z dnia [...] lipca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

I SA/Bk 463/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-23

Sprawa ze skargi A. L. na decyzję Burmistrza K. z dnia [...] stycznia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

I SA/Wr 869/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-19

Sprawa ze skargi Z. W. i J. W. na postanowienie Burmistrza Miasta P. z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia dowodów w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskutek skargi kasacyjnej Z. W. i J. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 października 2018 r. o odrzuceniu skargi postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

I SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-13

prawnicze, która mogłaby w sposób należyty ocenić pismo i podjąć niezbędne czynności, zdecydował się więc w jego ocenie na najbardziej zasadne działanie tj. awizowanie...
są nieodłącznym elementem postępowania każdego człowieka i założenia, że ludziom zdrowym i doświadczonym w swych czynnościach nie mogą się one zdarzać byłoby zaprzeczeniem...

I SAB/Bk 1/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-01

w Strasburgu - 2.000 zł (dług od 2009 r.); opłata legalizacyjna samowoli budowlanej - 25.000 zł oraz częściowo podatek rolny za lata 2007 - 2010. W najbliższym okresie czasu...

I SA/Bk 821/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. K. na decyzję B. D. z dnia [...] lipca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. p o s t a n a w i a - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
1   Następne >   +2   +5   +10   14