Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

II SAB/Ol 149/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-02-09

, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące...
uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia...

III SAB/Lu 26/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-07

i zabezpieczającym, na które przysługuje zażalenie;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków...
wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...