Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 747/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Z. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 31 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę w całości...
. nr [...] i określająca, z tytułu zawartej w dniu [...] maja 2006 r. umowy pożyczki, zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 807 zł oraz odmawiająca...

I SA/Wr 1167/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-31

i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska...
przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację, II. zasądza od Ministra...

I SA/Wr 83/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-17

podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej A. spółki z o.o....
: Wnioskodawca, Skarżąca) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika...

I SA/Wr 47/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-10

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi jest wydana z wniosku L. sp. z o.o. z/s w O. (dalej: Strona...
. nr [...] dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku, przedstawiając stan faktyczny Spółka wskazała, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach...

I SA/Wr 383/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-05

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwrotu nadpłaconego podatku: oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
w podatku od czynności cywilnoprawnych., Jak wynikało z akt sprawy aktem notarialnym z 11 lipca 2017 r. udokumentowano zawiązanie przez R. G. O. oraz P. T. spółki komandytowej...

I SA/Wr 1202/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-07-19

) z 19.07.2021 r. znak sprawy: (..) odmawiającą Państwu H. i Z. K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w żądanej kwocie 4.191 zł, z tytułu umowy sprzedaży...
1, art. 5, at. 6 ust. 1 i ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. ) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r...

I SA/Wr 459/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-21

- Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnej...
z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy udzielenie pożyczek przez spółkę z o.o. na rzecz wnioskodawcy będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wr 40/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-16

DUS /organ I instancji) z [...] nr [...] określającą A sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: Spółka, Strona, Skarżąca) zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych...
(dalej: B) a Spółką., 2. Postępowanie podatkowe w sprawie określenia rzeczonego zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych zostało wszczęte przez Naczelnika DUS...

I SA/Wr 48/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-13

indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
- 2.116.494,00 zł; pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych - 42.330 zł; numery działek: [...],[...]; powierzchnia działek - 1,3239 ha; klasyfikacja działek: RV, RVl...

I SA/Wr 1057/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-21

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11.000 zł z tytułu zawarcia umowy pożyczki pieniężnej 60.000 zł., W uzasadnieniu organ stwierdził, że w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100