Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 747/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Z. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 31 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę w całości...
. nr [...] i określająca, z tytułu zawartej w dniu [...] maja 2006 r. umowy pożyczki, zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 807 zł oraz odmawiająca...

I SA/Wr 1167/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-31

i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska...
przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację, II. zasądza od Ministra...

I SA/Wr 83/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-17

podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej A. spółki z o.o....
: Wnioskodawca, Skarżąca) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika...

I SA/Wr 47/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-10

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi jest wydana z wniosku L. sp. z o.o. z/s w O. (dalej: Strona...
. nr [...] dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku, przedstawiając stan faktyczny Spółka wskazała, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach...

I SA/Wr 383/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-05

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwrotu nadpłaconego podatku: oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
w podatku od czynności cywilnoprawnych., Jak wynikało z akt sprawy aktem notarialnym z 11 lipca 2017 r. udokumentowano zawiązanie przez R. G. O. oraz P. T. spółki komandytowej...

I SA/Wr 459/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-21

- Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnej...
z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy udzielenie pożyczek przez spółkę z o.o. na rzecz wnioskodawcy będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wr 48/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-13

indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
- 2.116.494,00 zł; pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych - 42.330 zł; numery działek: [...],[...]; powierzchnia działek - 1,3239 ha; klasyfikacja działek: RV, RVl...

I SA/Wr 1057/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-21

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11.000 zł z tytułu zawarcia umowy pożyczki pieniężnej 60.000 zł., W uzasadnieniu organ stwierdził, że w toku...

I SA/Wr 329/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-15

) z dnia 2 lutego 2016 r. nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 289.944,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału...
w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 289.944,00 zł, jaki uiściła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Uchwałą z dnia 18 października 2013 r. Nadzwyczajne...

I SA/Wr 1307/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-23

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zawiesić postępowanie. A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we W. wniosła...
Skarbowego W. z 10 maja 2016 r. nr [...]. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23.144 zł z tytułu umowy spółki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100