Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 812/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 lutego 2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.89.2019.4.MD w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu...
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?, Zdaniem Zainteresowanych, planowana sprzedaż Nieruchomości, stanowiąca transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem...

III SA/Wa 3302/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

sprzedaży notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych stosując zwolnienie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - dalej 'Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r.'. Podatek od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Strony...

III SA/Wa 2577/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w związku z zawartą umową sprzedaży...

III SA/Wa 1938/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

udziałów w Spółce 1 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?, 2. Czy w związku z planowanym przekształceniem Skarżącej w spółkę osobową, wkłady...
do spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649...

III SA/Wa 1328/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2014 r. nr IPPB2/436-522/13-8/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną...
(Dz. U. z 2012r., poz. 749; dalej 'O.p.'), dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową...

III SA/Wa 2524/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. nr IPPB2/4514-68/15-4/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę S. G., dalej...
jako Skarżący złożył wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...

III SA/Wa 2568/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2014 r. nr IPPB2/436-561/13-7/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia...

III SA/Wa 24/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

z siedzibą w B.) wnioskiem z 28 stycznia 2010 r. wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 81.040,50 zł, pobranym przez płatnika...
ze zm.) - dalej: 'Dyrektywa 69/335' oraz art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia...

III SA/Wa 3052/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r. nr IPPB2/436-187/14-5/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że planowane...

VIII SA/Wa 55/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-15

w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. N. T. C. S. i W. Spółka [...] w R. (dalej: 'skarżący') pismem z [...] grudnia 2021 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
') z [...] sierpnia 2021 r. odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł z tytułu zmiany umowy spółki., Decyzje zostały wydane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100