Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 389/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby...
, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] września 2016 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia skarżącej nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Rz 489/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę - Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją...
., zwanej dalej Spółką, stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 146.692,50 zł., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w dniu 31 grudnia...

I SA/Rz 359/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-10

dotyczyło opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
. Wnioskodawcy powołali się na przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług wkładów niepieniężnych...

I SA/Rz 536/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-22

Ministra Finansów z dnia [...] marca 2014r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę - Indywidualną interpretacją z dnia [...] marca 2014r...
podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku notariusza jako płatnika podatku przy przekształceniu lub łączeniu spółek., Notariusz B.C. we wniosku o wydanie...

I SA/Rz 671/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-03

[...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem skargi A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Ł...
, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2016 r., w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną...

I SA/Rz 24/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych...
dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czynności wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek...

I SA/Rz 468/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-12

Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. - nr [...], - nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargi. 'A' spółka...
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy polegającej na przekształceniu spółki kapitałowej 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę...

I SA/Rz 921/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-26

cywilnoprawnych, - z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżone decyzje...
. Nr [...] - odmawiającej stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 531 933zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji,, 2) z dnia [...] listopada...

I SA/Rz 527/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-19

Skarbowej z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, indywidualną...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa., Zwracając się do organu o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa...

I SA/Rz 834/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-06

Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. I SA/Rz...
w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.983 zł., Z uzasadnienia decyzji i akt sprawy wynika, że uchwałą nr [...] Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100