Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Op 309/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-31

decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 8 listopada 2018 r. w -sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
przekształcenia i załącznikami do niego wynosi 224.003.665,19 zł., W związku z dokonaną czynnością, notariusz jako płatnik pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Op 67/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-20

interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) - dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki z ograniczoną...
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki II, udziały Spółki I same w sobie nie będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, iż samo objęcie udziałów...

I SA/Op 581/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-22

Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną...
. z o.o. S.K.A. w [...] (dalej jako Spółka, skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34.993,00 zł., Decyzję wydano w następującym...

I SA/Op 296/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-23

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.202,00 zł z tytułu umowy sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w N. przy ulicy...
tej notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.202,00 zł, wyliczony jako 2% wartości lokalu wynoszącej 159.156,00 zł oraz wartości udziału...

I SA/Op 540/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-06

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 stycznia 2013r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie...
czynności cywilnoprawnej notariusz, jako płatnik, pobrał i odprowadził do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148.242,00...

I SA/Op 466/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-10

Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem...
Skarbowego w Nysie z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od notarialnej umowy sprzedaży z dnia...

I SA/Op 467/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-10

Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem...
Skarbowego w Nysie z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od notarialnej umowy sprzedaży z dnia...

I SA/Op 608/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-10

Skarbowej w Opolu z dnia 9 października 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12.000,00 zł, określonego przez ten organ decyzją z dnia 30...

I SA/Op 326/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-05

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
za stanowisko A. P. (dalej Skarżący, Strona, Wnioskodawca) , dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży gruntu...

I SA/Op 60/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

Skarbowej w Opolu z dnia 7 stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy depozytu nieprawidłowego oddala...
) utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z 29 września 2015 r., którą określono stronie zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100