Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ke 227/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-20

Gospodarki Odpadami Sp. komandytowa w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wartość określona przez strony według oceny organu podatkowego nie odpowiadała wartości...

I SA/Ke 35/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z [...] r. nr [...] utrzymał...
., Dyrektor wskazał na przepisy określające przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnej - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku...

I SA/Ke 329/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-07-14

. z o.o. w K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 000 zł od umowy...

I SA/Ke 306/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-24

Skarbowej w K. z dnia [...]. Znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie odmowy D. M. i J. M. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Ke 52/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K...
podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2634 zł z tytułu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. Ź...

I SA/Ke 522/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-17

, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że Spółka z o.o....
w przedmiocie skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dokonaniem konwersji pożyczki wraz z odsetkami na kapitał zakładowy Spółki. Spółka przedstawiła...

I SA/Ke 509/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-10

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją...
Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 i uiścił podatek od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki z tytułu umowy pożyczki w kwocie 300 zł, obliczony według stawki 0,5...

I SA/Ke 52/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-07-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. 1. Decyzja organu administracji publicznej i przedstawiony...
) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, w kwocie [...] zł, od umowy przekształcenia Spółki [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka...

I SA/Ke 148/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-31

Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. 1. Decyzja organu administracji publicznej i przedstawiony...
[...]. nr [...] w sprawie określenia J. Z. zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000 zł z tytułu umowy pożyczki pieniężnej w wysokości...

I SA/Ke 408/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-22

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...]. nr [...]w sprawie odmowy M. S.A. z siedzibą w K. (Spółka) stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100