Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Go 158/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...
(wartość majątku) uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce kapitałowej jako kapitał zakładowy. Do spółki jawnej zostanie wniesiona wartość...

I SA/Go 339/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-29

. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
organu I instancji z dnia [...] marca 2016r.m w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W rozpoznawanej sprawie, wystąpił ustalony...

I SA/Go 499/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-22

interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. Uchyla zaskarżoną indywidualną...
2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresach: - przekształcenia spółki kapitałowej...

I SA/Go 238/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-25

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia oraz zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] października 2013r., Nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13.197zł, pobranego w dniu [...] grudnia...

I SA/Go 196/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-07

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.600 zł z tytułu zawartej w dniu [...] maja 2011r. umowy pożyczki pieniężnej., W sprawie ustalono następujący...

I SA/Go 192/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-07

jawnej na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku z tytułu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...
Skarbowego z [...] października 2021 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.061,00 zł z tytułu nadpłaty podatku od czynności...

I SA/Go 534/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. P Spółka...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] kwietnia 2913 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Rozstrzygnięcia organów...

I SA/Go 341/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-30

. z o. o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
[...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego...

I SA/Go 237/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-18

interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną indywidualną...
podatkowego - podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych opodatkowania zakupu gospodarstwa rolnego., Skarżący we wniosku o udzielenie interpretacji...

I SA/Go 367/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-03

podatkowe spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych za kwiecień 2009 r. oddala skargę. R.S. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2015 r...
prezesa zarządu spółki z D spółki z o.o. za zaległość podatkową tej spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych za miesiąc kwiecień 2009 r. w kwocie 6.240 zł wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100