Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 990/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-13

z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 maja 2016 r. ,nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Spółka 'A' Sp...
na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych., • Określona w akcie przekształcenia (uchwale zgromadzenia wspólników wnioskodawcy oraz umowie...

I SA/Gd 1224/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, jest nieprawidłowe., Rozstrzygnięcie...
po jej przekształceniu., Zdaniem Spółki, wkłady wspólników do spółki komandytowej podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Suma wkładów przed przekształceniem pozostała...

I SA/Gd 1733/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-25

18 października 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Postanowieniem z 7 października 2020 r., Sąd Rejonowy w Słupsku IX...
listopada 2020 r., W dniu 8 grudnia 2020 r. Spółka złożyła deklarację PCC-3, w której wykazała należny podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...] zł, obliczony...

I SA/Gd 365/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-17

Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki...

I SA/Gd 430/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-22

,,A' na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowi prawo majątkowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i powinna...

I SA/Gd 449/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-26

od czynności cywilnoprawnych, powołując postanowienia przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty spłaty pobrał podatek w wysokości 100 zł...
cywilnoprawnych w kwocie niższej od należnej., W toku postępowania, odwołując się do zapisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f i art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności...

I SA/Gd 255/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-20

z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. I., Decyzją...
. 1 ustawy z 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej jako u.p.c.c.), po rozpatrzeniu odwołania...

I SA/Gd 388/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-26

z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
, dla których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych., W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:, W jaki sposób na gruncie opisanego stanu faktycznego...

I SA/Gd 121/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-09

zamiennych w magazynie. Przedmiotem sprzedaży były rzeczy oraz prawa majątkowe, do których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych., Spółka...
zadała pytanie, w jaki sposób na gruncie opisanego stanu faktycznego należy określić wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji sprzedaży Wydziału...

I SA/Gd 261/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-21

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 grudnia 2021 r., nr 2201-IOD-4.4104.43.2021 w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
zł., Podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 12.116.576,00 zł został pobrany przez płatnika. Powyższą kwotę stanowiły:, -2%: wartość nieruchomości - 37...
1   Następne >   +2   +5   +10   100