Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 990/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-13

z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 maja 2016 r. ,nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Spółka 'A' Sp...
na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych., • Określona w akcie przekształcenia (uchwale zgromadzenia wspólników wnioskodawcy oraz umowie...

I SA/Gd 365/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-17

Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki...

I SA/Gd 430/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-22

,,A' na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowi prawo majątkowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i powinna...

I SA/Gd 449/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-26

od czynności cywilnoprawnych, powołując postanowienia przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty spłaty pobrał podatek w wysokości 100 zł...
cywilnoprawnych w kwocie niższej od należnej., W toku postępowania, odwołując się do zapisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f i art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności...

I SA/Gd 255/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-20

z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. I., Decyzją...
. 1 ustawy z 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej jako u.p.c.c.), po rozpatrzeniu odwołania...

I SA/Gd 388/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-26

z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
, dla których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych., W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:, W jaki sposób na gruncie opisanego stanu faktycznego...

I SA/Gd 357/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-13

dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych - jest nieprawidłowe., Z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji wynika, że została ona wydana w następującym stanie sprawy...
wchodziły rzeczy oraz prawa majątkowe, dla których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych., W związku z powyższym opisem zadano następujące...

I SA/Gd 1416/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-07

i M.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 października 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odmowa stwierdzenia nadpłaty...
w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z 18 lipca 2014 r., nr [...] 2. określa...

I SA/Gd 1639/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-05

kwietnia 2013 r. odmawiającą 'A' Sp. z o.o. spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 81.692 zł...
., Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 ze zm...

I SA/Gd 230/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-22

S.K.A. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
) Czy wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego związanego z aportem akcji Nabywanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100