Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Łd 1066/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-02

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. oddala skargę. Wnioskiem z 26 lipca 2017r. Zakład A Sp. z o.o. Sp. komandytowa B Sp. komandytowa z siedzibą w Z. (dalej...
'Spółka') zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia...

I SA/Łd 791/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-06

komandytowej przez komplementariusza nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie należy jej traktować jako zmianę umowy spółki i w konsekwencji...
opodatkować zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. stawką 0,5%?, Przedstawiając własne stanowisko spółka wskazała, że na gruncie...

I SA/Łd 595/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-10-25

z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 złotych. Organ podatkowy ustalił, iż w dniu 2 marca 2004 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PPHU...

I SA/Łd 680/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu...
Skarbowego w R. określił A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i E. Ch. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100zł. Ustalono...

I SA/Łd 678/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

Zwolnienie uregulowane w art. 9 pkt 10 lit. 'g' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ nie dotyczy umów...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 3 czerwca 2004 r. (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Decyzją z dnia 1 marca 2004 r...

I SA/Łd 678/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

Zwolnienie uregulowane w art. 9 pkt 10 lit. 'g' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ nie dotyczy umów...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 3 czerwca 2004 r. (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Decyzją z dnia 1 marca 2004 r...

I SA/Łd 682/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu...
Skarbowego w R. określił A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i G. F. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 zł. Ustalono...

I SA/Łd 597/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

z ograniczoną odpowiedzialnością w L. i K.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 90 zł. Strony zawarły dwie umowy pożyczki. Na podstawie pierwszej z nich z dnia 1 października 2003r...

I SA/Łd 947/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-14

z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...], [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
A S.A. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.729 zł., W uzasadnieniu powyższej decyzji przedstawiono dotychczasowy przebieg...

I SA/Łd 523/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-17

w Łodzi z dnia 3 czerwca 2022 r. nr 1001-IOM.4104.24.2022/JM w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. D. C. wniósł do sądu administracyjnego skargę...
w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 526 zł., Z akt sprawy wynika, że podatnik 12 kwietnia 2021 r. zgłosił do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100