Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

P 27/02 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2003-07-02

do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokonania określonych umową czynności. W ocenie Izby Skarbowej, opłaty dotyczące spłaty wartości przedmiotu umowy...
1. Art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13...

K 4/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-11

regulacji w prawie cywilnym i prawie podatkowym, Prokurator Generalny stwierdził, że uznanie skuteczności czynności cywilnoprawnych na gruncie prawa podatkowego nie powinno...
potwierdzającego prawo organów podatkowych do nie uwzględniania skutków czynności cywilnoprawnych zawartych wyłącznie w celu obejścia przepisów prawa podatkowego. Prokurator Generalny...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

w drodze czynności cywilnoprawnej /aktu przekształcenia/ na podstawie szczególnej podstawy prawnej /art. 5 i art. 6 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw/. Nie dochodzi...
państwowego w spółkę jest czynnością cywilnoprawną, jest konieczność poddania tej czynności ocenie z punktu widzenia prawa cywilnego. Niewątpliwie przedmiotem...

W 7/92 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1992-11-18

kompetencje organów państwowych do ingerencji w sferę praw i wolności obywatelskich lub ich organizacji, muszą być interpretowane zawężająco. W zakresie czynności...
, co określają odrębne przepisy. Zgodnie z art. 33 Kc Skarb Państwa jest osobą prawną i z kolei zgodnie z art. 34 Kc w stosunkach cywilnoprawnych jest przedmiotem praw...